www.probilife.be respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om de bestellingen vlot te laten verlopen.

www.probilife.be zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze enkel aan derden ter beschikking stellen aan diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij waarderen uw vertrouwen in ons en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Bij Probilife vinden we data- en persoonsgegevensbescherming belangrijk is. In deze privacyverklaring vindt u alle informatie hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website  waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.  Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation ( hierna GDPR ) van 25 mei 2O18. 

# 1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid ? Elke natuurlijke persoon ( Privé persoon ) die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

# 2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk ? De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken en verwijderen van gegevens.  De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Probilife. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht bij info@probilife.be  of +32 (0) 92927383

# 3. Welke gegevens verwerken we ? Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website. Wij verwerken, archiveren en gebruiken uw persoonsgegevens enkel en alleen om de werking van de webapplicatie mogelijk te maken. Immers: zonder je gegevens, is geen geldige bestelling  of inschrijving mogelijk.

# 4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens ? Probilife verzamelt deze informatie welke noodzakelijk is om een optimale werking van de online inschrijvings- en/ of bestellingen op de site te garanderen.

# 5. Hoe beveiligen wij uw gegevens ? Probilife heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en ongewettigd gebruik van deze gegevens te vermijden. Bij Welterusten staan alle uw persoonsgegevens in een beveiligde database van de webshop. Deze cloud is beveiligd om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Van deze gegevens maken wij ook een backup. Deze backup staat opgeslagen in een cloud server van Probilife. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd.

# 6. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens ? Onder de GDPR dient Probilife elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze bedrijfsgegevens de werking van Probilife kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

# 7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door ? Probilife verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven of te verkopen aan derden.

# 8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen ? Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Probilife via telefoon of e-mail.

# 9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ? Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden na laatste ingeving tijdens het gebruik van onze website. Gegevens van bedrijfsklanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang Probilife bestaat.

# 1O. Hoe zit het met onze website, cookies en mobiele apps ? Welterusten maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' ( kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden ) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Op onze website vragen wij u in bepaalde gevallen om persoonsgegevens informatie ( bijvoorbeeld bij een bestelling) Probilife heeft geen mobiele apps. 

Gegevens www.probilife.be

 RECHTSTRAAT 266 9160 LOKEREN

Probilife B.V.

Rechtstraat 266

B-9160 LOKEREN

BTW-nummer  BE0747.490.017

Tel.: 0032(0) 92927383