PROBILIFE biedt ook circulaire en klimaatneutrale producten aan van Lucart : van drenkkarton tot dispensers en toiletpapier.

Wat betekent circulair?

In een circulaire economie bestaat er geen afval. Het mooiste voorbeeld van de circulair economisch fenomeen is onze natuur zelf.

Er blijft geen enkel restje liggen, alle restjes worden hergebruikt of hebben een substantiële waarde.

Lucart zorgt er voor dat er tonnen drankkartons circulair worden verwerkt tot toiletpapier (zonder lijmresten!) en dito dispensers.

Zodoende kan men de impact op ons afval aanzienlijk verminderen.

Dit gamma past dan ook perfect in de visie van PROBILIFE en is een geschikte aanvulling op het gamma.

Wat betekent klimaatneutraal?

De VN stelt via de 17 goals van een duurzame ontwikkeling dat we tegen 2030 klimaatneutraal dienen te werken (SDGS rapporten).

We dienen dus van ontwikkeling tot eindverbruiker te zorgen dat er zo veel mogelijk energie wordt hergebruikt en zo veel mogelijk ons toevertrouwen op natuurlijke energiebronnen (denk bijv. aan zonnepanelen, warmtepompen, elektrische voertuigen, enz...)

Lucart is hierin een echte voortrekker en zorgt voor klimaat neutrale producten.