PROBILIFE BV legt de focus op innovatieve en duurzame producten, en specialiseert zich in sectoren van poets- tot landbouwbedrijven en van industrie tot retail . In het bijzonder ligt onze focus op het reinigen van oppervlakken en water- en luchtbehandelingen op basis van probiotica of synbiotica.

Ook geniet u, als particulier mee van deze innovatieve en gezondheidsbevorderlijke hoog technologische producten.

Waarom synbiotica gebruiken als reinigingsmiddel?

We zijn ons steeds vaker bewust van het feit dat heel veel hygiëneproblemen te wijten zijn aan een verkeerde microbiologie, waarbij bacteriën, virussen of schimmels ons hardnekkig parten spelen. Tevens kennen we ook zeer goed het probleem van de resistentie onder deze micro-organismen, ten gevolge het overdadig en misplaatst gebruik van antibiotica en biociden (ontsmettingsmiddelen).

Bij Probilife ligt de focus op verschillende domeinen:

Reiniging

Een verkeerde microbiologie op oppervlakken zorgt voor een verhoogde vervuiling (zoals zwarte voegen), geurhinder en een verhoogd aantal ziektekiemen.

Water

Water is de bron van alle leven en bevat altijd veel microbiologie. Ook hier zorgen de foute micro-organismen voor grote problemen zoals bio-film, geur en ziektekiemen.

Lucht

Hoewel lucht zelf niet veel micro-organismen bevat, zorgen de moderne airco- en ventilatiesystemen voor grote problemen met allergenen, schimmels, fijn stof en andere vervuilingen.

Probilife is zich reeds vele jaren bewust van de problematiek van resistentie. Deze oplossing maakt gebruik van de natuur en is gebaseerd op goede bacteriën (probiotica), aangevuld met goede suikers (prebiotica). De combinatie van probiotica en pre-biotica in één product noemt met synbiotica. De synbiotische reinigers vormen tijdens en na de reiniging een gezonde microflora voor een optimale duurzame hygiëne.

Zoals eerder vermeld is het hygiëneconcept niet meer de radicale bestrijding van alle micro-organismen, maar het in stand houden van een evenwichtig en gezond microbioom.

De synbiotische producten van Probilife zorgen voor een optimale hygiëne door (1) het zuiver houden van een oppervlak via een reinigende werking en (2) het ondersteunen van goede micro-organismen

1 Reiniging ligt al een eeuw aan de basis van hygiëne. ‘Reinigen is het afbreken van vuil, waardoor het vuil van het substraat wordt afgescheiden en in opgeloste of colloïdale toestand wordt gebracht en gemakkelijker mechanisch en/of fysisch te verwijderen is’.

Hoe zuiverder een oppervlak gehouden kan worden, hoe kleiner de kans dat zich micro-organismen kunnen ontwikkelen, aangezien deze zich enkel kunnen voeden met vervuiling. Elk soort reiniging en elk type product zal dus aanleiding geven tot een lager risico op microbiële vervuiling door verlaging van de vervuiling.

2 Het afdoden van ongewenste micro-organismen is niet langer de oplossing. Dit zorgt voor resistentie en onstabiliteit in de microflora. De synbiotische technologie in onze producten zorgt voor een stabiel, gezond microbioom via het stimuleren van goede micro-organismen. De hoge aantal probiotica in de producten verhoogt onmiddellijk het aantal goede bacteriën op het oppervlak (de probiotica zijn immers zelf goede micro-organismen). In het geval van de synbiotische reinigers zijn ook prebiotische suikers aanwezig, die via een vertraagde werking de reeds aanwezige goede micro-organismen stimuleren. Pre-biotica zijn immers suikers die enkel kunnen verteerd worden door goede micro-organismen. Op die manier geven de synbiotische reinigers van Probilife eten aan de reeds aanwezig goede micro-organismen. Dit bevordert de diversiteit van de microflora in positieve richting.

Voordelen van synbiotische reiniging

Efficiëntie

De dubbele werking van de oppervlakte actieve stoffen en de probiotische enzymproductie zorgen voor een maximale reinigingsefficiëntie. Elk oppervlak wordt tot in de diepste poriën microscopisch gezuiverd en zolang de pro-/synbiotische producten worden gebruikt zal elk oppervlak ook zuiver blijven. Organische vervuiling die aanleiding geeft tot verkleuring of geurvorming wordt helemaal verwijderd. Hardnekkige, diepgaande vervuiling kan enkele weken vergen; maar eens weg, altijd weg.

Duurzaam

De pro-/synbiotische producten van Probilfe zijn bij onze fabrikant reeds bekroond met het EU Ecolabel voor reinigingsmiddelen en zijn eveneens Cradle2Cradle Gold compatibel. Dit betekent dat niet enkel de producten, maar ook het volledige productieproces maximaal veilig en duurzaam is.

Geen resistentie

Er werd reeds de nadruk op gelegd dat het klassieke afdoden van micro-organismen zeer nadelige gevolgen heeft voor het microbioom, met resistente schadelijke kiemen als gevolg. De synbiotische technologie in de producten van Probilife hebben dan ook geen enkel afdodende werking tegen andere micro-organismen, waardoor resistentie onmogelijk is.

Veiligheid

Veiligheid is een steeds groter wordend probleem bij reinigingsmiddelen en ook hier scoort de synbiotische technologie het best. De minimaal gebruikte chemie is van de meest moderne en duurzame natuur. De probiotica en prebiotica zijn 100% natuurlijke ingrediënten. En bovenop de veiligheid van de producten zelf zorgen ze eveneens voor een lager infectierisico zoals aangetoond in meerdere wetenschappelijke studies.